Asjaõigus


Küsimus: Kuidas saaks teha nii, et abikaasal ei oleks korteri isiklikku kasutusõigust?17.05.2012

Aprillis 2010 kinkis abikaasa asjaõiguslepingu alusel mulle korteri, kus elan mina koos kahe lapsega. Ja talle jäi isiklik kasutusõigus. Kuna ta ei maksa alimente ega ei toeta mingitki moodi me ühiseid lapsi ning on alkoholi kütkes, siis kuidas ma saaksin nii, et tal ei oleks enam isiklikku kasutusõigust? Tegelikult ta elab kõrvalkorteris, mis kuulub mulle alates 1996. aastast.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kinnistusraamatusse kantud isikliku kasutusõiguse kustutamiseks on vajalik puudutatud isiku ehk siis antud juhul teie abikaasa nõusolek. Kui ta keeldub vabatahtlikult nõusolekut andmast, siis saate seda nõuda kohtu kaudu. Samas peaksite arvestama sellise käiguga kaasneda võivate tagajärgedega. Nimelt eeldan, et korter kingiti ikka kinkelepinguga, millega koos sõlmiti ka asjaõigusleping korteri omandamiseks. Kui nii, siis peate arvestama võimalusega, et temalt isikliku kasutusõiguse äravõtmist võib mingitel asjaoludel tõlgendada tema suhtes jämeda käitumisena. See oleks aga alus korteri kinkelepingust taganemiseks.
See, et teie abikaasa elab hetkel sellises korteris, mille te 1996.a omandasite, ei oma seni mingit tähtsust, kuni ei ole teada teie abiellumise aeg.