Asjaõigus


Küsimus: Mida teha, kui erastamisega on läinud nii, et servituuti ei ole ja pääsen oma maja juurde üksnes üle naabri maa?25.05.2012

Kas naaber saab keelata mul sõita minule kuuluva maa ja maja juurde üle oma kinnistu, kas ta saab mul keelata parandada olemasolevat teed, mis füüsiliselt asub tema kinnistul, on aga ainus juurdepääs minu majale? Nimelt on maad erastatud nii, et mingeid servituute pole seatud (endised omanikud teadsid tavasid ja probleeme ei esinenud, nüüd on mõlemal kinnistul aga uued omanikud). Minule kuuluv krunt on erastatud nii, et sinna ei vii ühtegi vallale kuuluvat (loomulikult ka mitte riikliku tähtsusega) teed. Mida ma pean praegu tegema? Valda olen pöördunud, nemad ütlevad, et mingit avalikku huvi pole ja pöördugu ma kohtusse. Nemad pesevad käed puhtaks, kuigi erastamine ja maade mõõtmine tehti kunagi valla ametnike teadmisel nii, et tekkis kinnistu, kuhu ühtegi teed ei vii, samas on seal peal eelmisel sajandil ehitatud maja, kuhu viivad elektriliinid, on kaev jne - elamiseks täiesti sobiv koht, kui sinna kuidagi autoga juurde saaks.
Kas Eesti Vabariigis on taolist kohtupraktikat, mõningaid juhtumeid, mis kohtus lahenduse on saanud. Üldiselt on päris palju kuulda olnud erastamise apsakatest, kus on antud selliseid teid eraomandisse, mida ei tohiks.
Mida ma peaksin tegema? Niisama olukorda taluda pole enam võimalik, maja laguneb, oleks vaja autoga ehitusmaterjali vedada jne.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Naabril on seadusest tulenev kohustus teid läbi oma krundi teie krundile lubada, kui see on ainus võimalus krundile pääsemiseks. Kui naaber teid takistab, siis peaksite kohtusse pöörduma. Eestis on vastav kohtupraktika olemas, ka Riigikohtu tasandil. Selleks, et pääseksite oma maatükile juba enne kohtumenetluse lõpule jõudmist, oleks mõistlik taotleda hagi esitamisega koos ka õigussuhte esialgset reguleerimist.