Asjaõigus


Küsimus: Kas ja kui kaua saab kontrollida ebaseaduslikku maa müüki ja võibolla võltsitud dokumendi alusel erastamist?18.06.2012

Tere,
asjaolud sellised: oli valdus ja üleandmine ja vastavad alused kõik 1990. Üleandmine ka toimus ning varad läkisid ühe raamatupidamiskohuslase bilansist üle teise 1990.
Tekkis tüli ja valdajad aeti oma valdustest ähvarduste jm välja 1995. Valdama asus kõrvaline isik, praktiliselt pettuse teel, volitas iseenast jms.

Ta kutsus kampa ühe ühingute liidu ja anti liidu poolt erastamise avaldus. Kõik käis liidu liikmete teadmata ja asju ajasid vaid juhatuse liikmed.

Kas omand on üle võinud minna. Kinnistamine oli alles 2010, kuid erastamine peaks olema ebaõigete dokumentide ehk ka võltsitud volituste alusel ja tühine või tühistatav.
Eelmine õige omanik sai aga vallasvaradele ostsese valduse tänu juhustele tagasi 2006 ja nüüd aetakse teda sealt kinnistult ära.
Mida teha. Kas ja kui kaua saab kontrollida ja kuidas võimalikku ebaseduslikku maa müüki, kui on olemas maja ehitamise plaanid ja ostudokumendid ja hooneregistris oli veel kuni ca 2000-ni õige omanik ka kirjas? Kas ehitusregisris võib olla andmeid korteriomanditeks vm isikliku kasutuse lepete kohta?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Esmalt tuleb tõdeda, et küsimuse sisu ei ole kuigi hästi hoomatav.
Vastuseks küsimusele, kas ja kui kaua saab kontrollida ebaseaduslikku maa müüki ja võltsitud dokumentide alusel erastamist, tuleb öelda, et seadus sellisele kontrollimisele endale mingeid piiranguid ei sea, kui aega ja tahtmist on, siis võite ükskõik millal neid toiminguid kontrollima asuda.
Asjaolus, et ühingute liit esitas oma juhatuse liikmete kaudu maatüki erastamise avalduse, ei ole midagi ebaseaduslikku, sest juriidiline isik tegutsebki oma juhatuse liikmete tegevuse kaudu (eeldusel, et see liit on ikka juriidiline isik).
Arvan, et omand on võinud üle minna küll, sest kinnisasja omandi üleminek toimub kande tegemisega kinnistusraamatusse. Kui kinnistamine toimus 2010, siis omand läkski kinnistamisega üle. Olenevalt asjaoludest ei pruugi aga praegusel juhul kinnistu praeguse omaniku poolne omandamine enam tühistatav olla, kuna seadus eristab kohustustehingute ja käsutustehingute kehtivust üksteisest. S.t olenemata erastamistoimingute aluseks olevate dokumentide seaduslikkusest ei pruugi see kaasa tuua ei erastamiskorralduse ega ka selle alusel tehtud kinnistamiskande õigusvastasust.

Mis puutub maatükil asuvate vallasvarade omaalgatuslikku valdajasse, siis kinnistu omanikul on õigus igaühelt nõuda omandiga seotud rikkumise lõpetamist, s.t et tal on õigus ka kõik võõrad isikud oma maatükilt ära ajada. Küsimusest ei selgu, millist vallasvara see isik seal hetkel valdamas käib - kui tegemist ei ole maatükiga püsivalt ühendatud asjadega ja nende kuuluvust praegusele valdajale on võimalik tõendada, siis oleks praegusel valdajal mõistlik oma asjad võõralt maatükilt ära tuua. Peale maatüki kinnistamist muutusid kõik sellel olevad hooned ja ehitised maatüki olulisteks osadeks ning need kuuluvad automaatselt kinnisasja omanikule. Ehitisregistri andmed on avalikult kõigile kättesaadavad.