Asjaõigus


Küsimus: Kas kinnisvara müügil määratakse notaritasu müügihinna või hinnangulise väärtuse järgi?22.06.2012

Sooviksin teada, millise summa pealt arvestatakse kinnisvara (maja + krunt) müümisel notaritasud, kas müügisummalt või kinnisvara hinnanguliselt väärtuselt (kas seda on vaja üldse müüjal notarile nimetada, tean, et näiteks kinkelepingu puhul on see oluline)?

Samuti tahaksin teada, kas müügilepingule järgneval aastal peab müüja tasuma tulumaksu, sest sai müügilt kasu? Või mõjutab kuidagi seda asjaolu, kas ta kasutas kinnisvara oma alalise/peamise elukohana või mitte?

Kuidas peab ostja tõendama notarile, et on ostu eest tasunud vastava summa?

Kas kinnisvara müügi puhul on ka võimalik kuidagi lepingusse/kinnistusraamatusse teha märge müüja elamisõiguse/kasutusõiguse kohta kinnisvarale peale selle kinnisvara müüki?

Ette tänades,

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Notari tasu arvutatakse eseme väärtuse alusel, mille pooled ise avaldavad notarile. Kinnistu müümisel ei ole võimalik tehingu hinda nimetamata jätta, kuna see on ju tehingu oluline osa - kuidas te kavatsete fikseerida müügihinna ja kinnitada raha kättesaamist, kui te seda lepingus ei näita?!

See, kas müüja peab tulumaksu tasuma, sõltub esimeses järjekorras sellest, millist vara müüakse. Juhul, kui müüja kasutas müügiobjekti oma elukohana, siis ei pea ta tulumaksu maksma. Teiseks, kui müüdav vara ei olnud müüja elukohaks, siis sõltub tulumaksu maksmine ja selle suurus sellest, kas müümisest on kasu saadud, sest maksustamisel ei võeta aluseks mitte tehingu hinda, vaid ostmisel-müümisel teenitud kasu. Selle väljaselgitamiseks tuleb lahutada müügihinnast ostuhind, ostmisel tasutud vahendus- jm tasud (notaritasud, riigilõivud maakleritasu jms) ja vara väärtuse tõstmiseks tehtud kulud. Järelejäävast summast tuleb tasuda tulumaks.

Müügihinna tasumise kinnitamiseks enne lepingu sõlmimist piisab, kui müüja kinnitab notari juures, et ta on raha kätte saanud. See asjaolu fikseeritakse selliselt ka lepingus.

Kinnistusraamatusse on võimalik teha kanne isikliku kasutusõiguse kohta, mis tagab müüjale õiguse asja kasutamiseks. Juhul, kui olete kokku leppinud, et peale asja müümist jääb müüjale õigus asja kasutamiseks, oleks kinnistusraamatusse kande tegemine igati mõistlik samm. See kokkulepe sõlmitakse tavaliselt müügilepingus ning samas tehakse ka avaldus kande tegemiseks kinnistusraamatusse. Oma soovi peaksite seega ütlema müügitehingut tõestavale notarile.