Asjaõigus


Küsimus: Kas peale pärimistunnistuse väljaandmist pean lubama kaasomanikul kolida ühepereelamusse?27.06.2012

Isal ja emal (nad olid seaduslikult abielus ilma abieluvara lepinguta) oli ehitusjärgus maja aastast 1954 (siis olid nad juba abielus), mis isa tegematajätmiste pärast on siiani vallasvara. Minu õde on võtnud nõuks, et ta peab saama igal juhul sinna majja elama (mingi kompensatsiooniga ta nõus ei ole). Minu teine õde ja vend on nõus koheselt pärimisest minu kasuks loobuma (nemad on ka pärandi avanud). Nagu kirjutatud, on maja vallasvara, ehk pooleli ehitus kus enamus elamispinnast on väljaehitamata.
Kas mul on kohustus lasta õde majja elama kuigi majas ei ole normaalseid eluruume ja sissepääs on ainult üks. See on ühepereelamu mitte ühiselamu (ja eeldatavalt on ¾ minu kasuks tema ¼ vastu)? Mis võimalused on mul keelduda isegi kui peaks tulema mingi kohtupoolne otsus? Loomulikult algatan kaasomandi lõpetamise aga niikaua?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Esmalt peaksin ilmselt ise tekstist järeldama, et keegi on surnud ja on algatatud pärimine. Küsimusest ei selgu, kes (isa või ema) ega ka see, kelle nimel see maja ehitisregistri andmete järgi oli või kas peale ühe vanema surma teine vanem on juba pärinud või mitte? Asjaolu, et ehitis on siiani pooleli, ei muuda seda automaatselt veel vallasvaraks, mistõttu ei pruugi teie määratlus vara olemuse kohta õige olla. Kahjuks ei suuda ma maatüki staatuse kohta midagi välja lugeda. Samuti ei ole te öelnud, kellele majaalune maatükk kuulub. Kui maja asub reformimata maal, siis on küsitav, kas maja juurde maa erastamine enam võimalikuks osutub, kuivõrd need tähtajad on tänaseks möödas. Kuigi küsimuses ei ole avaldatud ka seda, peaksin ilmselt järeldama, et maja on hetkel teie kasutuses. Kui see on tühi (pooleliolev ehitis) siis jääb mulle arusaamatuks, kuidas teie seda maja valdate .... Eeldus 3/4 omandamise kohta tulevikus teile hetkel midagi juurde ei anna.

Juhul, kui eeldada siiski, et teie elate pooleliolevas majas, mis asub kinnistatud maatükil ning mis on teie viimati surnud vanema pärand, siis saaks õde nõuda enda majja laskmist peale pärimisasja lõppemist, kui ta on saanud asja omanikuks. Seda ka juhul, kui ta ei ole siiani selles maja elanud või on sellest kunagi välja kolinud. Nõudeõigus majja laskmiseks seisneb eelkõige kohtu kaudu teie vastu nõude esitamises, mitte selles, et ta jõuga uksest sisse tungib. Kahjuks ei selgu küsimusest ka pärimise asjaolud, kuid iseenesest võimaldab ka pärimisseadus paluda pärandvara jagamist kohtul ning jagada vara koheselt mitte mõttelistes osades vaid reaalsete asjade ja hüvitistena.