Asjaõigus


Küsimus: Kas vald peab tagama ligipääsu kinnistule, kui valla registris on tee, mis ei ole tegelikult läbitav?16.07.2012

Kuidas satuvad/pannakse teed teederegistrisse ja kas valla ja riigi teederegister on kuidagi seotud?
Mida teha, kui valla teede registris on kinnistule juurdepääsu teeks kinnitatud tee, mida viimased 70 a pole kasutatud ja mis pole kasutuskõlblik isegi jalgsi läbides. Kas saab selle vallas vaidlustada või kuidas üksikisik saab üles näidata initsiatiivi, et olukorda muuta. Kes on vallas vastutav teederegistri eest?
Hetkel on kinnistu jäänud "saarekesena" teiste eramaade vahele, sinna ei vii ühtegi ametlikku teed, v.a see üks, mis pole kasutatav, kuid on miskipärast registris. Tegelikult on alati kasutatud hoopis teist teed, mis on läbitav (märgitud ka Regio teedeatlases ja Google Earthis), kuid pole jälle kusagil registris ja sellele apelleerides keelab eramaa omanik tegelikult kasutatava tee kasutamise ning soovitab kasutada registris olevat n-ö teed. Kuhu saab kinnistu omanik pöörduda, kui on tekkinud selline olukord? Eelmine kinnistuomanik oli vanainimene, kes lihtsalt leppis olukorraga, kuid nüüd oleme jõudnud seisu, kus on justkui olemas kinnistu, valla teeregistris on tee, mis justkui sinna viiks - aga tegelikult ikka teisiti kui jalgsi maja juurde ei pääse.
Valda oleme kirjaga pöördunud. Valla seisukoht on, et omanikud peavad omavahel kokku leppima. Aga kas vallal pole mingit vastutust, kui ta kunagi maad sedasi erastada lasi ja teederegistris on tee, mida tegelikult pole?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Nagu aru saan on peamine probleem juurdepääsu tees, mitte niivõrd maatüki avalikuks kasutamiseks määramise ja selle kasutamise võimaldamisega ...

Naaberkinnistu omanik on kohustatud võimaldama teie kinnistule juurdepääsu oma kinnistu kaudu, kui see on ainus reaalne võimalus teie krundilt avalikult kasutatavale teele pääseda. Oluline on just tegelikult kinnistule pääsemise võimalus, mitte see, kas lähedal olev maatükk on teena registreeritud või mitte. Kui seda maatükki ei saa krundile pääsemiseks kasutada ning samas kõrval on tee olemas, siis on teil õigus naabrilt selle tee kasutamist nõuda. Kui te naabriga kokkuleppele ei jõua, siis peate kohtusse pöörduma.