Asjaõigus


Küsimus: Kas teine kaasomanik saab nõuda minult tema osa äraostmist?16.07.2012

Palun nõu kaasomandi ostu-müügi asjus. Olen poole kinnistu omanik, minu kasutada on eramu ülemine korrus ja allkorrusel ühine esik, WC ja vannituba (viimast pole kunagi kasutanud, kuna sellest on ehitatud omavoliliselt köök). Ühiste ruumide kohta puudub notariaalne kasutuskorra leping, kuna eelmise omanikuga seda vajadust polnud. Eelmine omanik suri 2 aastat tagasi ja nüüd on uus omanik pärinud pool kinnistut. Uus omanik soovib alumist korrust müüa mulle mitte sobiva hinnaga (ebanormaalselt kõrge hinnaga). Minu ostu loobumise puhul ähvardas mind kohtuga, kuna takistan tema osa müüki. Ütlesin, et ei takista selle osa müüki kolmandale isikule, kuid teise poole omanik väidab, et ei saa seda kolmandale müüa. Uus omanik väidab, et maja on ehitatud ühele perele, kuid olen elanud 28 aastat selles majas ja minu teada on see maja ehituse algusest peale olnud kahe pere käes (mõlemale korrusele on ehitatud köögid). Teise poole omanik küsib ebareaalset hinda, maja on halvas seisus ja teine majapool vajab kapitaalset renoveerimist. Omanik ei ela sees, ruumid seisavad tühjana. Kas teise poole omanik saab nõuda minult selle osa äraostmist ja ähvardada mind kohtuga minu ostust loobumisel? Olen nõus osa müügiga kolmandale isikule või ostuga reaalse hinnaga.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Teine omanik saaks teilt nõuda kaasomandi lõpetamist küll ning üheks kaasomandi lõpetamise viisiks on ka teise kaasomaniku poolt osa välja ostmine, kuid päris kindlasti ei saa ta nõuda teilt kõrgemat hinda kui on asja tegelik väärtus.
Kui te müügihinnas kokkulepet ei saavuta, siis võiks tegeliku väärtuse kindlaks määramiseks tellida pädevalt kinnisvarahindajalt eksperthinnangu ning võtta selle aluseks. Mitte mingil juhul ei saa ta teilt nõuda asja ostmist sellise hinnaga, mis ainult temale sobib. Kohtuga ähvardamist ei maksa karta, sest väljaostmise nõudmine käibki läbi kohtu, kuid asja hinna määrab kohus, s.t et kohtus saate temalt nõuda, et ta tõendaks enda poolt küsitud hinna vastavust turuhinnale.

Väide, et te takistate kuidagi tema poolt oma osa maha müümist on ilmselgelt ebaõige, juhul, kui te tal just ostjaid ei takista leidmast. Tema selline väide võib tuleneda asjaolust, et tema poolt oma asja müümisel kolmandale isikule on teil kaasomanikuna tema osa ostueesõigus. Sisuliselt tähendab see seda, et kui ta müüb oma osa kellelegi kolmandale isikule, siis tekib teil õigus tema osa ise ära osta - nendel samadel tingimustel (s.h hinnaga), millega ta sõlmis lepingu kolmanda isikuga. Takistusena võibki ta seda asjaolu silmas pidada, m.h see, et kaasomand ei ole müügiobjektina kuigi atraktiivne.

Kui olete valmis tema osa turuhinnaga välja ostma, võiksite kaaluda ise kaasomandi lõpetamise nõude esitamist. Müügihinnaks pakute asja tegeliku turuväärtuse, mille lasete eksperdil välja selgitada. Oluline on see, et kaasomanik võib igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist. See tähendab, et kohtusse pöördumisel ei saa kohus seda nõuet rahuldamata jätta. Kui kokkulepet ei saavutata, siis võidab see, kes esimesena kohtusse pöördub.