Asjaõigus


Küsimus: Kas korteri ostmisel on kohustuslik vormistada üleandmis-vastuvõtmis akt ja kas ostjale on seda edaspidi vaja?13.08.2012

Tere,

Ostsin korteri jaanuaris. Lepingud on allkirjastatud. Ent pole vormistatud üleandmis-vastuvõtmis akti, vaid teostatud tööde üleandmise ja vastuvõtmise akt. Kas see akt on kohustuslik? Akti puudumisel, kas mul on õigus müüjalt (kinnisvara arendajalt) nõuda viivist?
Mis on ohud mulle, kui ostjale, antud akti puudumisel?
Tänan!

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Selle aktiga te fikseerite korteri vastuvõtmise. Kui te olete korteri reaalselt vastu võtnud ning see vastab teie ootustele, siis ei tohiks selle akti puudumine teile muret valmistada. Ma ei tea, mida see tööde üleandmise akt sisaldab, kuid alati ei pruugi dokumendi pealkiri selle tegelikku sisu kajastada ehk et, ei ole välistatud, et sisuliselt ongi tegemist korteri üleandmise aktiga. Müügilepinguga tutvumata julgen siiski ka kahelda selles, et ainult akti vormistamata jätmine annab teile õiguse viivist nõuda.