Asjaõigus


Küsimus: Kas naaber võib istutada oma kinnistu piirile puid nii, et mulle üldse päikest ei paista ja kõik lumesulamisveed minu maale suunata?20.08.2012

Kas naaberkrundi omanik võib oma krundi äärde istutada suuri puid ja põõsaid (tihniku), mis varjavad minu krundile paistva päikese. Seoses sellega ei sula minu krundiosal, mis piirneb naabriga, lumi ja kui lõpuks sulab, siis on maa nii märg, et kõik istutatud taimed kiratsevad ega anna saaki. Asja teeb veel hullemaks see, et ta on oma krundile tekitanud kallaku ja ka kaevanud n.ö. kanalid, mis juhivad kõik sademed minu krundile. Samal krundi piiril, kus tihnikut pole, on tema u. 20m pikkune ehitis garaaz+kuur kõrgusega u. 5m, mis asub meie piirist 60cm kaugusel. Selle katusel ei ole lumetõkkeid ega vihmaveetorusid ja seega ka seal pole võimalik nii varju kui lume ja sademete pärast midagi kasvatada. Selle ehitise ja võrkaia vahele on ta veel toppinud küttepuu riidad, mille otsad ulatuvad osaliselt minu maale, sest selle tegevusega on ta ära nihutanud meie kruntide vahel oleva vana võrkaia.
Kui olen palunud tal kogu kirjeldatud tegevus lõpetada ja kasvõi ainult tihnikut mitte tekitada, siis ta pole seda kuulda võtnud ja istutab ikka aina juurde, et ikka kindlasti kuidagi minu krundile valgust ei paistaks.
See on üksik, vist haige inimene, sest normaalne ei tekitaks ju sellist olukorda. Olen teavitanud teda, et olen sunnitud selle olukorra lõpetamiseks kohtu poole pöörduma.
Mida ma peaksin tegema ja kas oleks muid viise peale kohtu, et seda olukorda lõpetada?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Naaber võib oma krundile selliseid puid istutada, mida heaks arvab. Seejuures tuleb aga arvestada, et seadus ei luba teha krundile selliseid rajatisi, mis oleksid naabrile või ka naabri krundil kasvavale taimestikule vms kuidagi kahjulikud. Kui hekk on istutatud teie kruntide piirile, siis on see mõlema naabri kaasomandis; kui see eraldab kahte krunti, siis on see naabrite ühiskasutuses hoolimata sellest, kelle krundile puud on istutatud ning mõlemad naabrid on kohustatud heki eest võrdselt hoolitsema. Nagu öeldud, ei tohi see teisele naabrile kahju tekitada. See tähendab, et kui hekk sellises kõrguses kahjustab teie vara, siis võiksite selle madalamaks lõigata.
selliste kraavide kaevamine, millega lumesulamisveed otse teie krundile juhitakse, on keelatud. Samuti võiksite talt nõuda, et ta garaaži katuselt tuleva vee kuhugi mujale suunaks.

Seaduses sätestatud nõudeõigust saab realiseerida ainult kohtus, teisiti ei ole teie nõudmisel õiguslikult mingisugust kaalu.