Asjaõigus


Küsimus: Kui tütar on majja investeerinud, kas siis pärast pärimist vennalt majaosa välja ostes võetakse seda ka arvesse?23.08.2012

Pärast omaniku surma jaguneb kinnisvara (maja) omaniku tütre ning poja vahel.
Eelnevalt on tütar terve maja põhjalikult renoveerinud.
Kui nüüd tütar soovib pojalt päritud majaosa välja osta, kas siis selle majaosa hind määratakse hetke seisu järgi? Või läheb arvesse ka see, et tütar on juba eelnevalt renoveerimisse investeerinud ja seega muutub summa väiksemaks?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ilma täiendavaid asjaolusid teadmata on raske ühest vastust anda. Kui maja on renoveeritud enne omandamist, siis neid kulutusi üldjuhul kaasomandi jagamisel ei arvestata. Kaasomand jaguneb poolte vahel vastavalt neile kuuluvate mõtteliste osade suurusele. Osade võrdsusest kõrvale kaldumiseks tuleks eelkõige teise kaasomanikuga kokku leppida. Samas, kui suudaksite kulutuste tegemise ära tõendada, võiks ilmselt teatud juhul siiski ka nende hüvitamine kõne alla tulla.