Asjaõigus


Küsimus: Kuidas leppida kaasomanikuga kokku kasutuskord, kui teine kaasomanik seda ei soovi teha?30.08.2012

Tere,
pöördun teie poole murega kaasomandis oleva kinnisasja pärast. Soovin müüa mulle kuuluvat kaasomandis oleva maja osa. Tean, et pangad ei sea hüpoteeki kaasomandis asuvale majale, kui notariaalne kasutuskord on tegemata. Et mul oleks lihtsam oma osa müüa, leian, et tuleb sõlmida notariaalne kasutuskord. See oleks kohustuslik ka tulevasele osa omanikule. Ja tulevane ostja saab pangalt laenu saamiseks seada sellele osale hüpoteegi. Olen teinud vastava ettepaneku teisele kaasomanikule, ehk siis sõlmida notariaalne kasutuskord. Olen neile teada andnud, et olen valmis läbirääkimisteks, et leida kõigile sobilik lahendus. Teine kaasomanik soovib olukorda lahendada ainult kirja teel, põhjusega, et siis jääb kõigile osapooltele tõendusmaterjal olukorrast. Olen neile oma ettepaneku kirja teel saatnud. Kuid siiski tegin ettepaneku neile lahendada olukord kokkusaamise ja läbirääkimise teel. Olen teinud ettepaneku kaasata olukorra lahendamiseks ka juristi või muud kolmandad osapooled, kes oleksid ühtlasi tulevikus vajadusel ka tunnistajateks. Teine kaasomanik pole sellega nõus, vaid soovib lahendada notariaalse kasutuskorra seadmise ja kõikide soovib muude tekkivate olukorda lahendmiseks kirjalikku lähenemist. Mina leian, et teine kaasomanik takistab sellise suhtumisega minu osa müüki. Kas oskate nõu anda, kuidas olukord lahendada? Kas aastal 1983 kohtu otsusega paika pandud kasutuskord saab olla notariaalse kasutuskorra aluseks?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kui kaasomanik ei soovi kasutuskorras kokku leppida, siis on ainus võimalus teha seda kohtu kaudu. Kui naaber teiega isiklikult suhelda ei soovi, siis oleks enne kohtutee jalge alla võtmist mõistlik kaaluda esindaja palkamist, kes ka vajadusel hiljem kohtusse pöördub. Teinekord lahenevad asjad niiviisi paremini. Asja kokkuleppel lahendamine on alati vähemkulukas ja kiirem. Müügiobjektina oleks teie majaosa ilmselt atraktiivsem, kui te kaasomandi üldse ära lõpetaksite. 1983.a kohtuotsusega paikapandud kasutuskord on oluline, kui sellest on ka reaalselt kinni peetud.