Asjaõigus


Küsimus: Kui üle eratee käivad 10 kinnistu omanikud, kas siis ainsaks lahendiks on, et kõik sõlmivad eraldi kokkuleppe tee omanikuga?25.09.2012

Tere
Eramaaks on kinnistatud muuhulgas tee, millega on juurdepääs 10-le kinnistule ja sellele teele ei ole kunagi olnud seatud servituuti, sest eelmine maaomanik lasi sealt läbi sõita. Kuna tee kasutajaid on nii palju, siis kas KOV saab/peab selgelt nähtava avaliku huvi tõttu nõuda maaomanikult selle tee avalikuks tegemist, kasvõi KOV teeks määramist või KOV kasuks servituudi seadmist? Kas seda saab KOV kasvõi kohtu kaudu teha? Või on tõesti ainus väljapääs, et kõik 10 kinnistuomanikku sõlmivad igaüks maaomanikuga servituudid? Kuidas üldse servituudi seadmise protsess välja näeb?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Maaomanike huve peavad eelkõige kaitsma maaomanikud ise. See kinnistu omanik, kelle maal tee on, võiks mõelda selle tee vallale võõrandamisele, siis saaks vald intensiivse avaliku huvi olemasolul teed hooldada jms. Isenesest võiks maatükil asuva tee ka praegu avalikuks teeks teha, kuid seda peab maaomanik ise tahtma. Praegusel juhul tuleks seada maatükile servituut kõigi 10 kinnisasja teenindamiseks. Servituudi seadmise protsess on selline, et minnake notarisse ja sõlmitakse servituudi seadmise leping.