Asjaõigus


Küsimus: Kuidas mõjutab ostetava korteri omandisuhet minu poolt päranduseks saadud korteri tagatiseks panemine?28.09.2012

Tere!
Soovime osta elukaaslasega pangalaenu abil korteri. Kuna sissemaksu raha puudub, siis paneme lisatagatiseks minu nimel oleva päranduseks saadud korteri. Soovin teada, kuidas peaksin laenulepingu sõlmimisel toimima, et minu huvid kaitstud oleksid? Kas peaksin olema pigem laenu taotleja või kaastaotleja? Kas ostetav korter hakkab kahekesi laenu võttes kuuluma meile mõlemale võrdsetes osades? Kas on võimalik, et kuna lisatagatis on minu nimel, siis mulle hakkab kuuluma näiteks 75% korterist vms? Olen Teile abi eest juba ette tänulik!

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Päranduseks saadud korteri tagatiseks panemine ei mõjuta ostetava korteri omandisuhet ei mitte mingil viisil.
Te ei ole oma küsimuses märkinud, kas olete oma elukaaslasega abielus või mitte. Eeldades, et te ei ole abielus, tuleb märkida, et korter hakkab kuuluma sellele, kes selle ostab ja kes kinnistusraamatusse omanikuna kantakse. Selles peate te omavahel ise kokku leppima, kellele kui suur osa kuuluma hakkab, kuid kindlasti tuleb see müügilepingus ära fikseerida ja mõtteliste osade suurus ka kinnistusraamatusse kanda. Vastasel juhul te korteri omanikuks ei saa. Ainult laenulepingus enda kaastaotlejana üles andmine ei tekita teile korteri omandisuhetes mitte mingeid õigusi. Laenulepinguga tekib teil rahaline kohustus panga ees, mitte korteri omaniku ees. Ei ole ka vahet, kas taotlete laenu ise või teeb seda elukaaslane või teete seda koos. Juhul, kui olete abielus, on põhimõte sama, kuid selle erisusega, et kui korter ostetakse ühisvarasse, siis kutsub notar teid tehingusse ja saate nii oma õigusi paremini teostada. Mõtteliste osade suurus tuleb ikkagi eraldi omavahel kokku leppida, kui ei lepi, siis jagunevad osad võrdselt.