Asjaõigus


Küsimus: Kas omanikul on midagi enda kaitseks teha, kui omavalitsus tahab üle meie maa rajada avalikku teed?19.10.2012

Tere, ehk saate palun nõu anda.
Tegu on looduskauni maastikukaitsealaga. Meie krundini tuleb avalikult kasutatav tee, edasi on eratee, mis viib meie majani, sellega tee lõpeb. Peale meie maad on naabri maatükk (hooneteta) ja edasi riigimaa tükk (ka hooneteta). Nüüd KOV tahab ehitada avalikult kasutatavat teed üle meie ja naabri maa kuni riigimaani, et hoogu juurde anda kohalikule turismindusele loodusturismi näol. Peamine argument on suur avalik huvi ja see, et igaühel on õigus saada riigimaale, maa-amet lubas meie maad sundvõõrandada, kui oleme tee rajamise vastu. Kas sellises olukorras maaomanikul ka mingid õigused on? Kui minna kohtusse, kui suur on tõenäosus, et maa siiski võõrandatakse?
ette tänades,

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kahjuks jääb küsimusest väga palju selgusetuks, s.h millised on alternatiivid sellele riigimaale pääsemiseks, milline on vajadus, millised on maastikukaitseala kitsendused jne. Iseenesest seadus annab sundvõõrandamiseks võimaluse küll, kuid selleks, et seda teha, peab olema täidetud rida tingimusi. Seetõttu ei saa ka mingisugust tõenäosust sundvõõrandamise või võõrandamata jätmise kohta öelda. Üldiselt on kohtusse minemise tõenäosus alati 50:50... te kas võidate või kaotate.