Asjaõigus


Küsimus: Kuidas lõpetada kaasomand, kui korteri müümisel ei saada kokkuleppele müügihinnas?22.10.2012

Elukaaslased ostsid koos korteri pangalaenuga. Mees suri ning tema pärand jagunes elukaaslase ja surnud mehe poja (eelmisest kooselust) vahel. Kuna pangalaenu tasumine käib pojale üle jõu, otsustati korter müüa, kuid elukaaslane ei soostu hinda langetama. Hetkel on hind ebareaalselt kõrge. Kuidas oleks pojal õige talitada, et sellest 30-aastasest vaevast vabaneda? Kas füüsilise isiku pankrot oleks üks võimalik valikutest? Panga poole on samuti pöördutud, kuid sealt öeldi, et seni kuni nendele maksed laekuvad pole see nende mure.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Küsimusest jääb väga palju selgusetuks. Kas pärand on tänaseks jagatud, siis võiks oletada, et korter on täna kaasomandis. Kui soovite oma osast vabaneda, siis tuleks kaaluda kaasomandi jagamist. Üheks seaduses sätestatud variandiks on muuhulgas kaasomandi eseme müük ning saadud raha jagamine. Kuidas puutub siia pangalaen, jääb arusaamatuks - mingi seos võib olla juhul, kui korterile on laenu tagatiseks hüpoteek seatud. Arusaamatuks jääb, millisest 30-aastasest vaevast on jutt - kui see on pangalaenu tagasimaksmise tähtaeg, siis üks võimalus pikast tagasimakseperioodist vabanemiseks oleks laenu ennetähtaegne tagastamine. Füüsilise isiku pankrot võib olla lahendus, kuid kas ka praegusel juhul, ei oska selle info juures öelda.