Asjaõigus


Küsimus: Kas võin nõuda endiselt elukaaslaselt poolt laenumakset koos võetud korterilaenu maksmiseks?01.11.2012

Sai koos endise elukaaslasega võetud kodulaen, kus mina olen laenu põhitaotleja ja endine elukaaslane kaastaotleja. Kodulaenu eest sai ostetud korter, mis on meie mõlema nimel. Alates september 2010 me enam koos ei ela ja alates sellest ajast pean mina üksi maksma laenumakseid. Kas mul on õigust endise elukaaslase käest nõuda igakuisest laenumaksest poolt summat, mis mina olen pidanud üksi maksma? Intressi summade pealt tagasi makstavat tulumaksu on ta küll nõus endale jätma, kuigi ta ise ei maksa laenu.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ilma laenulepinguga tutvumata ei ole võimalik ammendavat vastust anda, kas oleks õigus temalt midagi tagasi küsida või mitte. Ainult korteri kaasomand teile laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise nõudmiseks õigust ei anna.
Kui ta küsib tagasi intressi summalt arvestatavat tulumaksu, siis võiks arvata, et ta siiski on tasunud midagi, sest tulumaksu tagasi saamiseks väljastab pank tõendi, kust nähtub, kui palju ta on maksnud ja milline on intressiosa. Sellist tõendit ei väljastata, kui midagi makstud ei ole.