Asjaõigus


Küsimus: Ema laskis seada korterile hüpoteegi, et tütar saaks laenuga omale korteri osta, nüüd on tütar juba oma korteri müünud, kuidas ema saaks hüpoteegi kustutada?02.11.2012

Tere!
Minu ema oli minu õele ehk siis oma tütrele käendajaks, et mu õde saaks oma perele korteri osta. Õde rääkis, et ema korter jääb hüpoteegi alla 1 aastaks, siis läheb hüpoteek nende korterile üle. Asi hakkas mind huvitama kui peale 6 aasta möödumist on korter ikka veel pandis. Lugesin müügi- ja hüpoteegi koormamise lepingu läbi ja seal ei ole ühtegi märget, kui kaua ema oma korteri pantinud on. Samuti ei leidnud ma sealt ühtegi viidet, et ema käendaks oma korteriga ainult seda laenu.

Vahepeal on õde abiellunud, oma ostetud korteri koos abikaasaga maha müünud. Uut korterit ei ole nad ostnud, üürivad korterit. Korteri müügist kuulsime alles siis, kui sellest oli juba pool aastat möödas.

Mida peaks ema nüüd tegema/kuhu pöörduma, et saaks lepingusse panna kirja punktid, et see hüpoteek ei laieneks näiteks õe/õemehe järgmistele laenudele, kas panka või notarisse? Kes otsustab, millal hüpoteek maha võetakse? Pank ju ei taha üldse nendel teemadel infot anda. Ema oli lihtsalt heauskne pantija, talle ei räägitud notaris kõike täpselt ära, ta ei oleks kunagi nõus olnud oma korterit nii kauaks panti panema.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Hüpoteek ei ole tähtajaline. See kustutatakse kinnistusraamatust kinnistuomaniku avalduse alusel ja hüpoteegipidaja nõusolekul. Kindlasti ei nõustu pank hüpoteeki enne kustutama, kuni hüpoteek mingisuguseid tema nõudeid tagab. Pank võiks nõustuda juhul, kui laenu tagatiseks antakse mingi teine samaväärne tagatis. Kui aga panga ees mingeid kohustusi ei ole, siis ei ole pangal õigus hüpoteegi kustutamisest keelduda. Siinjuures on oluline eristada, et hüpoteek ise ei tähenda, et eksisteeriks mingisugune kohustus. Hüpoteek võib muutuda n.ö tühjaks, kui selle seadmise aluseks olnud kohustus on täidetud. Muude kohustuste tagamise väljaselgitamiseks tuleks kindlasti lähemalt hüpoteegi seadmise lepinguga tutvuda, sest reeglina seatakse hüpoteek ikka üksnes kindla kohustuse tagamiseks. Määramatult kõigi olemasolevate ja tulevaste kohustuste tagamiseks seatakse hüpoteek ainult erandjuhul. Kui siiski on selline hüpoteek seatud, siis peaksite pangast uurima, kas pangal on mingeid täitmata nõudeid, mis selle hüpoteegiga oleksid tagatud.