Asjaõigus


Küsimus: Kui palju aega võib kohus kostjale anda vastuhagi esitamiseks enne kohtuvaidluse algust, kui tegemist on hagi menetlemisega lihtsustatud korras?05.11.2012

Tere,
Plaanis on esitada vastuhagi. Kohtumääruses on teavitatud, et kostja peab vastama 20 päeva jooksul pärast kohtumääruse kättesaamist - kas on soovi esitada vastuhagi.
1. Kui palju aega võib kohus kostjale anda vastuhagi esitamiseks enne kohtuvaidluse algust, kui tegemist on hagi menetlemisega lihtsustatud korras?
2. Oletades, et kohtuvaidlus, seoses vastuhagi esitamise sooviga (või vastuhagi sisuga), võib kujuneda keerulisemaks - kas, millal ja millisel tingimusel võib kohus muuta esialgset resolutsiooni "Kohus menetleb hagi lihtsustatud korras", asendades mõne teise menetluse liigiga?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Vastuhagi võib esitada kuni kohtuvaidlusteni või kui on määratud kirjalik menetlus, siis kuni viimase avalduse esitamise tähtaja saabumiseni. Kohus võib igal ajal minna asja arutamisega edasi üldises korras. Kohtu teade, et ta lahendab asja lihtsustatud korras, ei ole lõplik ega muutmatu.