Asjaõigus


Küsimus: Millised on e-kirjaliku menetluse eelised ja puudused?05.11.2012

Tere,
1. Kui kostja soovib esitada maakohtule vastuhagi ning on nõus asja lahendamisega kirjalikus menetluses, ilma asja kohtuistungil arutamata, millised võivad olla eelised või hoopis puudused (ehk suurem kaotuse risk kostja jaoks), suheldes advokaadi, hageja ja kohtuga vaid e-posti teel, vastates korrektselt-viivitamatult päringutele jm?
2. Kui kostja pöördub õigusabi palvega advokaadi poole, olles nõus e-kirjaliku menetlusega, kas selline korraldus välistab kostja jaoks võimalust osaleda kirjalikus kohtuprotsessis (nii et peab kostja toimingute tegemiseks täielikult volitama advokaati, kes suhtleb siis otseselt ainult kohtuga)?
3. Kas lihtsustatud korras e-kirjaliku menetluse kestvus on tavakohtupraktikas pikem või hoopis lühem, võrreldes asja kohtuistungil arutamisega ning palju aega maksimaalselt võib kohus kostjale anda (nt, soovides kiiremat vastust, kui kostja viibib teises vööndis ajavahega üle 6h)?
Lugupidamisega,

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Suulise ja kirjaliku menetluse peamine vahe seisneb sellest, et suulises menetlus uuritakse selliseid tõendeid, mida kirjalikus menetluses teha ei saa - näiteks tunnistajate ülekuulamine, või on vaidluse asjaolud mõnevõrra keerulisemad, et mõttekas on ühe laua taha istuda ja asja arutada.
Kindlasti ei saa öelda, et ühel või teisel juhul on kaotuse või võitmise võimalused suuremad. Kirjalikus menetluses saadab kohus teile materjalid ja palub teil neile vastata - kirjalikku menetlust võib pidada ka e-kirja vahendusel ja praktika on selline, et nii seda just tehaksegi. Kuna kohus ja pooled ei pea kohtuistungiks aega planeerima, siis on kirjalik menetlus kindlasti kiirem. Reeglina annab kohus materjalidega tutvumiseks ja vastuste koostamiseks tähtaja päevades (tavaliselt 20-30 päeva), mitte tundides, mistõttu olen veendunud, et suudate õigeaegselt vastata ka 6-tunnise ajavahe tõttu.
Tsiviilprotsessis teil võib olla advokaat, kuid ei pea. Kui teid esindab advokaat, siis suhtleb kohus temaga kui teie esindajaga. Kui soovite kirjavahetust näha, siis küsige seda oma advokaadi käest.