Asjaõigus


Küsimus: Kuidas vabastada kinnistu Natura hoiuala kitsendustest?07.11.2012

Kuidas saada lahti Natura hoiualast ja sellega kaasnevatest kitsendustest oma kinnistul?

Konkreetne objekt on saadud pärandvarana ning seal mingid piirangud olid juba pärandi avanemise ajal. Asi venis mõne aasta kaasomandi tõttu ning sel ajal keskkonnaametiga ei tegelenud.

Esiteks omanikule pakutud "hüved" nagu maamaksu vähendamine 50% ja võimalus mingeid töötu abiraha sarnaseid (mis see 60 eurot hektari kohta muud on) toetusi taotleda minu kui omaniku hinnangul ilmselgelt ei kompenseeri metsa mittemajandamisest saamata jäävat tulu. Nimetatud toetusi ei ole taotlenud ega taotle ka tulevikus.

Teiseks ei ole minu arvates mõistlik iga liigutuse pärast keskkonnaametisse kooskõlastust taotlema jooksta - ja see probleem on paraku palju laiem, sest kuigi hoiuala kitsendused kehtivad ainult ühel katastriüksusel ehk osal kinnistust, siis paljud tegevused, näiteks metsamajanduskava kinnitamine käivad ju ikkagi terve kinnistu kohta. Samuti on kinnistusraamatusse tekkinud ostueesõiguse märge riigi kasuks - jällegi kogu kinnistu kohta, mis pole mu arvates mitte mingil juhul mõistlik.

Kõige krooniks ei ole keskkonnaamet suutnud siiani mulle öelda, millist objekti konkreetselt sellel katastriüksusel kaitstakse - tegu on sookaitsealaga ja naabruses on tõepoolest mõnikümmend hektarit parajat rabamännikut, aga kõnealune objekt on kõrgemal pinnasel ning täiesti tavaline männik, milletaolisi on Eestis tuhandeid hektareid.

Kuidas kirjeldatud kitsendustest vabaneda?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Teil on võimalik nõuda riigilt maatüki sundvõõrandamist, kui leiate, et kitsendustega piiratakse ebamõistlikult teie omanikuõigusi. Natura kaitsevööndi piire te ilmselt muuta ei suuda.