Asjaõigus


Küsimus: Kas naabri poolt minu maale ehitatud hoone lammutamiseks saan nõuda lammutamiskulud naabrilt välja?12.11.2012

Tere.
Pärisin kinnistu, kinnistul on aga naabri ehitatud hoone, 3/4 hoonest aga asetseb minu maal. Enne isiku surma isik kinnitas, et hoone alune maatükk on naabri poolt tasumata ning ka vormistamata (naabri nimele). Mingi paber samuti puudub, et maatükk oleks naabril makstud või et tema oleks selle maatüki omanik. Samuti hoone on ehitatud ilma ehitusloata.

Mis õigused on mul hoone lammutamisele oma maalt? Naaber pole nõus maatükki välja ostma, öeldes et ta on selle juba erastanud, kuigi paberit selle kohta pole ning katastriplaani järgi 3/4 hoonest asub minu kinnistul. Tõenäoliselt pole isik nõus seda hoonet ka vabatahtlikult lammutama. Ning kas lammutamise kulud saab jätta ka rajaja kanda?

Millised õigused on minul, kui kahjukannatanul, nõuda moraalsete kahjude hüvitamist, mis on tekkinud pikaajalise tahtliku petmise tulemusena (sh. maamaksu tasumine)?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Eeldan, et lisaks katastriüksuse moodustamisele on maatükk ka kinnistatud. Kui nii, siis kuulub teie maal asuv hoone teile. Põhimõtteliselt on omanikul õigus teha oma maatükil, mida tahes, s.h ka ehitisi lammutada. Kui te aktsepteerite, et maja kuulub teie naabrile, siis peaksite tal nõudma selle kõrvaldamist kohtu kaudu. Mingit moraalset kahju te ilmselt ei saa. Küll aga võiks nõuda hoonealuse maamaksu tasumist ja ka maa rendihinna suurust tasu.