Asjaõigus


Küsimus: Kas notar peab hüpoteegi seadmise lepingu sõlmimisel kontrollima ka selle lisaks olevat laenulepingut?12.11.2012

Tere,

kui võetakse laenu ning laen tagatakse kinnisvaraga, kas siis notar peab kontrollima ka laenulepingut, mis on hüpoteegi seadmise lepingu lisa ning allkirjastama ka laenulepingu? Millised on notari kohustused sellise lepingu sõlmimisel?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kui laenuleping ei ole notariaalselt tõestatud, siis ei pea notar sellise lepingu sisu kontrollima ega sinna ka oma allkirja panema. Hüpoteegi seadmise lepingus peaks olema küll viide laenulepingule, kuid kas see leping ka olemas on, notarit ei puuduta. Tavaliselt küsib siiski notar laenulepingut näha.