Asjaõigus


Küsimus: Mille alusel võiks arvutada eratee kasutamise tasu, kui teelõiku kasutavad 16 kinnistu omanikud?27.11.2012

Kohtupraktikas on eratee juurdepääsu kasutamise tasu suurus määratud vahel maamaksu alusel. Teatavasti osa omanikke enam maamaksu elamumaalt ei maksa. Kui suures ulatuses oleks mõistlik maksta eratee omanikule juurdepääsu kasutamise tasu, kui teeomaniku kinnisasja läbivat teelõiku kasutavad 16 kinnistu omanikud? Tee pindala on 200 m2 ja harilik turuväärtus ostu-müügi tehingute keskmise järgi 2,5 €. Teeomanik nõuab teekasutamise tasu 100 € igalt kasutajalt. Tee on antud kohas olnud üle 200 aasta ja muutus erateeks maaostueesõigusega erastamisel 1998. aastal. Teehoolduse lumelükkamise, teehööveldamise, okste lõikamise ja rohu niitmise teeb antud erateel kohalik omavalitsus.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Asja kasutamise hind kujuneb sarnaselt asja turuväärtusele nõudluse ja pakkumise baasil, kus müüja kujundab oma hinna reeglina selle järgi, millist maksimaalset summat ollakse valmis talle tema poolt pakutava hüve eest maksma.