Asjaõigus


Küsimus: Kuidas saab omavalitsus minu maal olevat erateed endale taotleda, kuidas see käib?27.11.2012

Kas kohalik omavalitsus saab minu maa sisse mõõdetud erateed endale taotleda. Omavalitsus on teed küll mingil määral hooldanud omal algatusel. Minuga mingit lepingut ei ole sõlmitud. Kui me kokkuleppele ei saa, millised õigused on omavalitsusel? Kas nad saavad ilma kohtusse pöördumata teed endale taotleda ja kui, siis millistel alustel see toimub?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kui te võõrandamisega mitte mingil juhul nõus ei ole, siis ilma kohtusse pöördumata nad seda teha ei saa. Saavad, aga teil on võimalus see vaidlustada. Võiks arvata, et nad võõrandavad teilt selle maatüki kinnisasja sundvõõrandamise seaduse alusel.