Asjaõigus


Küsimus: Kui kahe kinnistu piiriks olev müür asub ühel kinnistul, kas siis see müür on mõlema naabri ühiskasutuses?27.11.2012

Tere!
Asjaõigusseaduses on
§ 151. Piirirajatis
(1) Kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga, on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest.

Kui kinnistu piir läheb täpselt müüri äärest (ja tegelikult on müür täielikult teise kinnistu piires.
Kas siis on kinnistud eraldatud teineteisest müüriga ehk see müür on tegelikult ühiskasutuses?
Või kui ei ole, siis kuidas on situatsioon, kui piir läheb ainult ühel väikesel osal üle müüri, kas siis on ainult see osa müürist ühiskasutuses?

Tänan

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ma ei saa siin ühest seisukohta anda. See sõltub müüri kaugusest, piiri ja müürivahelise ala kasutamisest jms, mistõttu peaks igal konkreetsel juhul olukorda eraldi hindama. Vaidluse korral lahendab selle küsimuse kohus.