Asjaõigus


Küsimus: Kas pank võib keelduda krediitkaardi võla tõttu hüpoteegi kustutamisest, kuigi hüpoteegiga tagatud laen on tagasi makstud?06.12.2012

Tere. Oli pangast võetud elamuasemelaen, tagatud hüpoteegiga. Elamuasemelaen on makstud ja soovin korterit müüa. Pank keeldub hüpoteeki kustutamast, kuna minul on krediitkaardi võlg, mida ma maksan kohtutäituri kaudu pangale. Korter arestitud ei ole. Hüpoteek on seatud ainult konkreetsele kinnisasjale, mitte ei laiene muudele kohustustele. Mis seos on korteri hüpoteegil krediitkaardi võlaga? Pank vastab mulle ainult, et see on nende seisukoht. Missuguse seaduse järgi saab pank keelduda hüpoteeki kustutamast ja mida teha edasi?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kui olete kindel, et hüpoteek muudele panga ees olevatele kohustustele ei laiene, siis ei ole pangal õigust hüpoteegi kustutamisest keelduda. Kui pank ei nõustu enne krediitkaardivõla kustutamist hüpoteeki kustutama, siis peate seda kohtu kaudu nõudma hakkama. Ma küll ei tea olemasolevat võlga puudutavaid asjaolusid, kuid spekuleerides võiks märkida, et arvestades võla suurust, kohtumenetlusele kuluvat aega ja raha, võib see samm ebaotstarbekaks osutuda. Seega on reaalsus see, et kuigi panga seisukohta ei pruugi mitte ükski seadus toetada, survestab hüpoteegi kustutamisest keeldumine teid siiski oma võlga kiiremini kustutama - näiteks korteri müügist saadavate vahendite arvelt.