Asjaõigus


Küsimus: Kas pean osalema minu maad läbiva tee ehituses, kui selle osas on seatud tasuta ja tähtajatu teeservituut?21.12.2012

Tere! Naaberkinnistute igakordsetele omanikele on seatud tasuta ja tähtajatu teeservituut läbi minu kinnistu. Kas mina kui teeniva kinnisasja omanik saan nõuda valitseva kinnisasja omanikelt ka tee TÄIELIKKU JA LÕPLIKKU väljaehitamist VASTAVALT KEHTESTATUD NÕUETELE kohtu kaudu? Kas mina pean seda võimalikku tee-ehitust koos valitsevate kinnisasjade omanikega koheselt koos finantseerima kui kavatsen seda rajatavat teed alles tulevikus, näiteks 5-6 aasta pärast kasutada või võin kompenseerida osa kuludest alles siis, kui reaalselt seda teed kasutama hakkan tulevikus. NB! Tee, millest jutt käib, on küll naabrite ehk valitsevate kinnisasja omanike poolt juba pooleldi valmis ehitatud kuid halvasti läbitav ja ei vasta nõuetele ja nüüd puuduvad naabritel arvatavasti rahalised võimalused, et ehitus lõpule viia.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Eeldan, et valitseva kinnisasja omanikele on pandud kohustus tee väljaehitamiseks servituudi seadmise lepinguga. Tõenäoliselt on selles lepingus reguleeritud ka tasustamise ja kompenseerimise küsimused, kuid ilma selle lepinguga tutvumata ei ole võimalik teie küsimustele vastata.