Asjaõigus


Küsimus: Kas tsiviilasjas võib hagejat esindada õigusbüroo jurist (mitte advokaadibüroo vandeadvokaat, nagu tavaliselt)?21.12.2012

Tere. Tsiviilasi lahendatakse lihtustatud korras kirjalikul menetlusel. Hageja vastus ja tõendid on kohtule esitatud tähtaegselt. Kuid kahjuks ei ole hageja ja nõustaja kooskõlastanud omavahel esitamise korda ning juhtus nii, et nad mõlemad on kohtule esitanud samad materjalid, dubleerides seega suures osas sama informatsiooni, kuigi mingi erinevusega. On see dokumentide esitamise oluline rikkumine? Kas kohtunik võib läbi vaadata vaid hageja või hoopis nõustaja-juristi esitatud dokumente? Kas võib tsiviilasja korral hagejat esindada õigusbüroo jurist (mitte advokaadibüroo vandeadvokaat, nagu tavaliselt)? Tänud.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ma ei suuda sellest küsimusest välja lugeda puutumust ei asja- ega lepinguõigusega....

Tsiviilkohtumenetluses ei ole nõustajal õigust taotlusi esitada ning tema poolt esitatud avaldused loetakse poole poolt esitatuks. Sellest tuleneb, et kui teie nõustaja saatis kohtule taotluse dokumentide lisamiseks, siis kohus ei saa neid vastu võtta ehk siis, kohus saab läbi vaadata ainult poole (hageja või kostja) esitatud dokumendid. Mis puutub õigusbüroo juristi esindamisõigusesse, siis seaduse järgi võib olla tsiviilasjas esindaja muuhulgas see, kellel on nõutav haridus. Õigusbüroo juristi esindusõiguse määrab seega eelkõige tema haridus, kui see vastab seaduses sätestatud nõuetele, siis võib ta kohtumenetluses esindaja olla.