Asjaõigus


Küsimus: Kas kinnistuomanik võib oma tee kasutamisel kohelda naaberkinnistute omanikke erinevalt?07.01.2013

Milline on karistus, kui pean sõitma oma kinnistule läbi naabri kinnistu, millele on äkki paigaldatud erateel sõidu keelu märk. Kuidas asja lahendada kui naaber jonnib minuga aga teised kinnistu omanikud laseb läbi?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kui te ei pääse oma kinnistule avalikult kasutatavalt teelt muul viisil kui üksnes üle naaberkinnistule selleks ehitatud tee, siis ei või naaber teid takistada. Seadus ei näe võimalust, et naaber võiks erinevaid isikuid samadel asjaoludel erinevalt kohaldada. Samas ei sätesta seadus selleks ka keeldu. Antud informatsiooni põhjal näib, et peaksite pöörduma kohtusse ning taotlema naaberkinnistule oma kinnistu kasuks servituudi seadmist.