Asjaõigus


Küsimus: Kas salvkaev võib olla piirirajatiseks?01.02.2013

Tere!
Asjaõigusseaduses on
§ 151. Piirirajatis
(1) Kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga, on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest.
Kas salvkaev on piirirajatis, kui võrkaed poolitab kaevu see tähendab umbes 1/2 asub ühel ja 1/2 teisel krundil? Kas salvkaev võib üldse olla piirirajatiseks?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Olen seisukohal, et salvkaev võib olla piirirajatis.