Asjaõigus


Küsimus: Kui teine pool jätab tasumata oma osa riigilõivust ja notaritasust, kas siis tehing ei jõustugi?01.02.2013

Vastavalt kompromiss-ettepanekule (kinkelepingu tühistamine) tagastas kingisaaja osaliselt kinkijale kinnistu ja viib hüpoteegi üle temale jäävale korterile. Nüüd peaks kinnistu minema kaasomandisse. Minu poolt on makstud (50 % ulatuses nagu oli notaris kokku lepitud) notaritasud, riigilõivud. Teine osapool väidab, et tal ei ole raha (17 €) riigilõivu maksmiseks. Kui ta nimelt keeldub riigilõivude tasumisest, kas siis tuleb mul jälle hakata uuesti kohut käima kinkelepingu tühistamiseks kingisaaja vääritu käitumise tõttu, millega olen tegelenud viimased 1,5 aastat.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kui tegemist on 17 euro tasumata jätmisega, siis on teil ilmselgelt odavam see raha ise ära maksta, et asjad korda saaksid, kui kohtusse pöörduda.