Asjaõigus


Küsimus: Kas kohus võib otsustada, et ei lõpeta kaasomandit, kui teine osapool kaasomandi lõpetamisega ei nõustu?12.02.2013

Tere.
Pärisime vennaga oma vanemate maja, mille ehitamisel paarkümmend aastat tagasi ise aktiivselt osalesime. Viimane elanik oli majas ema ning nüüd seisab hoone tühjana. Venna soov on kaasomand lõpetada kas kogu kinnistu koos müümisega või oma poole osa turuhinnas mulle müümisega. Kumbki variant mulle ei sobi. Eriti teine, sest siis tuleb mul oma kätega ehitatut omale tagasi osta. Minu soov on sinna elama asuda ning olen selleks ettevalmistusi ka teinud.
Krunti on võimalik jagada kaheks eraldiseisvaks kinnistuks, üks koos hoonega ja teine ehitusõigusega osaks. Teine võimalus on olemasolevas majas peale mõningasi ümberehitusi moodustada korteriomandid. Kui me nüüd kokkuleppele ei jõua ning vend kohtu poole pöördub kaasomandi lõpetamiseks, millist kohtulahendit võiks oodata? Kas kohus loeb mõjuvaks põhjuseks kaasomandi lõpetamist nõudva omaniku argumenti, et ühe suure kinnistu müügist saab suurema tulu kui jagatud, kahe väiksema iseseisva kinnistu eest? Või võib kohus ka otsustada, et ei lõpeta kaasomandit, kui teine osapool kaasomandi lõpetamisega ei nõustu?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ma kahjuks ei oska öelda, mida kohus võiks asjast arvata. Kaasomandi jagamisel kehtib põhimõte, et asi jagatakse vastavalt hageja nõudele. Kui üks kaasomanikest soovib asja maha müüa ja teine soovib asja reaalosadeks jagada, siis peab kumbki pool kohtusse hagi esitama. Kui üks pool hagi ei esita, siis saab kohus hinnata ainult selle poole nõude põhjendatust, kes hagi esitas.