Asjaõigus


Küsimus: Kas korteri kaasomanikud kannavad täit vastutust kommunaalarvete tasumise ees, kuigi lepingud on ühe venna nimel?12.02.2013

Pärast vanemate surma võtsime mina, minu õde ja vend vastu pärandina vanematest jäänud korteri. Oleme kolmekesi korteri ühisomanikud. Selles korteris elab alaliselt vend ehk üks meist kolmest. Paraku on ta juba pea 4 kuud pidevas alkoholijoobes ning ei maksa kommunaalmakse. Vee, elektri, prügi ja kütte lepingud on venna nimel. Oleme õega tasunud siiani ära kõik antud korteriga seotud kommunaalmaksed. Kas tegelikkuses kanname me kõik kolmekesi täit vastutust arvete tasumise ees, ka juhul kui lepingud on venna nimel?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Seaduse järgi kannab kaasomanik kaasomandi valdamise ja kasutamisega seotud kulud vastavalt tema kaasomandi osa suurusele. Kui kulutused ei ole seotud teie poolt oma kaasomandiosa kasutamisega, siis ei ole põhjust neid teilt nõuda. Vee ja elektri tarbimine, samuti prügikoristus on otseses seoses teenuse tellijaga. Loetletud hüvedest võiks lugeda kütte osaliselt asja säilitamiseks vajalikuks kuluks, mida võiks kaasomanike vahel jagada.