Ehitusõigus


Küsimus: Milliseid kooskõlastusi peab KÜ korteriomanikult nõudma, kui korteriomanik soovib elektrikerisega sauna ehitada oma korterisse?17.03.2021

Tere. Kas korteriomanik tohib ilma KÜ üldkoosoleku otsuseta korterisse omavoliliselt sauna ehitada? Maja ehitus aeg 1982a. Ventilatsioon puudulik majal. Kas KOV on õigus anda ehitusluba ilma korteriomanike nõuolekuta?

Vastus: Kelli Ristal, vandeadvokaat, RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ, www.ristal.ee

Tere!
Sauna ehitamine korterisse ei ole keelatud, kuid selle ehitamine nõuab kindlasti projekti olemasolu. Kui saun ehitatakse korterisse, siis see ei puuduta otseselt teiste korteriomanike õigusi, kui saun ehitatakse nõuetekohaselt ja sellega ei rikuta teiste korteriomanike õigusi ega muudeta kaasomandis olevaid tehnosüsteeme. Projektis peab olema ära näidatud, kuidas on tagatud korralik ventilatsioon ning niiskuskindlus ning kas elektrisüsteem on piisav. Korteri omanikul on õigus kasutada oma eriomandi eset oma äranägemise järgi niivõrd, kui see ei ole vastuolus seadusega või kolmanda isiku õigustatud huviga ega KÜ põhikirjaga.
Seega kui KÜ põhikiri korterisse sauna ehitamise eelnevat kooskõlastamist ette ei näe, siis ei ole KÜ üldkoosoleku otsus vajalik.