Ehitusõigus


Küsimus: Mida teha, kui vald seadustas juba paigaldatud soojuspumba, teistelt korteriomanikelt aga luba pole küsitud?02.04.2021

Elan kortermajas ja naaber paigaldas õhksoojuspumba. Mina nõusolekut ei andnud, kuid KOV seadustas pumba kasutamise. Maja on ehitatud 50 aastat tagasi ja elektrisüsteemid on vanad ja võimsuseks 8 korteriga majas 20 A. Juba eelnevalt on korke välja löönud ja seda sai ka vallale teada antud. Kas vallal oli õigus jätta see tähelepanuta ja ka see, et kõigi allkirjad puuduvad? Leian, et praegusega on tekkinud elektrisüsteemi poolt reaalne oht majale. Mida edasi teha?

Vastus: Raul Keba, vandeadvokaat, RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ, www.ristal.ee

Tervist
Täna kehtiv õigus (eelkõige ehitusseadustik) ei eelda ega nõua kõigi kaasomanike nõusolekut õhksoojuspumba paigaldamiseks (tehnosüsteemi muutmiseks). Samas peab kohalik omavalitsus kui pädev asutus kaasomanikud ehitusteatise/seadustamise menetlusse kaasama ning välja selgitama asjas tähtsust omavad asjaolud.
Ehitusteatise heakskiitmisest tuleb pädeval isikul keelduda muuhulgas juhul, kui kavandatav ehitis/selle osa ei vasta ehitisele või ehitamisele esitatavatele nõuetele või juhul, kui ehitise või ehitamisega kaasneb kaasomanikele püsiv negatiivne mõju, mis on üleliia koormav ja mida ei ole võimalik piisavalt vähendada ega leevendada.
Pädeva asutuse ülesanne on ehitusteatise menetluses kontrollida ja tagada ehitise ohutus.
Juhul, kui soojuspumba elektritarbivus tekitab ohu hoone elektrisüsteemile, oleks KOV pidanud seda hindama ning selgitama, kuidas on ohutus tagatud.
Arvestada tuleb ka, et elektrisüsteemi kui tervet hoonet teenindava tehnovõrguga seonduvad küsimused on KÜ pädevuses - mõistlik oleks tellida elektriaudit ja lasta süsteem üle vaadata. Kui juhtmed vastu peavad, on ka võimalik ampreid juurde tellida.