Ehitusõigus


Küsimus: Kas meil oleks õigus rajada aed oma kinnisasja sisse ja kes oleks pädev hindama kas aed tekitab naabrile kahju või mitte?19.05.2021

Tervist
Soovime ehitada 1970a ehitatud ridaelamu boksile aeda (oleme kahe naabri vahel). Majal detailplaneeringut ei ole ja kõik boksid on jagatud kinnistuteks. Kuna naabrid aeda ei soovi, siis me ei ehitaks seda kinnistu piirile vaid piiride sisse ja jätaksime ka naabritele aia taha otsa ruumi läbikäimiseks (kuna praegune probleem tekkis sellest et käiakse keset platsi ja terassi eest läbi, on ka juhuseid kus laps eksib meile tuppa, kuna meil on ka koer siis seda kindlasti ei sooviks). Aga naaber leidis ikkagi, et asjaõigusseaduse järgi 151 l2, et see tekitab kahju nende boksidele ja maja väärtusele. Kas meil ikkagi oleks õigus aed rajad oma kinnisasja sisse ja kes oleks pädev hindama kas aed tekitab kahju või mitte (aiaks paneelaed kõrgusega 1.03m). Linnavalitsus ütleb, et nemad sellega ei tegele.

Vastus: Kelli Ristal, vandeadvokaat, RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ, www.ristal.ee

Tere!
Teie küsimusest saan aru, et iga ridaelamu paikneb enda kinnistul (so tegemist ei ole korteriomanditega, milledel on ühine kinnistu). Sellisel juhul ma ei näe takistusi, mis keelaks teil piirdeaeda ehitada nii enda kinnistule kui ka piirile. AÕS § 151 lg 1 ei näe ette, et piirirajatise kasutamiseks peab olema mõlema kinnisasja omaniku kokkulepe. Piirirajatise kasutamine on piiratud keeluga kasutada asja vastuolus selle otstarbega ning keeluga tekitada naabrile kahju.
Reeglina on piirdeaia eesmärk piiritleda kinnisasju ja tagada, et naaberkinnisasja omanikul oleks ülevaade, millises ulatuses on tal oma omandiõigus võimalik teostada ja nõuda naabrilt omandiõiguse rikkumisest hoidumist. Teie selgituste kohaselt ongi piirdeaia eesmärgiks, et ei käidaks teie kinnistust üle ja ei rikutaks teie privaatsust. Samuti võib piirdeaia eesmärgiks olla huvi, et koer saaks vabalt kinnistul liikuda ja ei satuks teistele kinnistutele. Seega piirdeaed kindlasti ilmselt täidaks eeltoodud otstarvet ja naabrid peavad sellist piirdeaeda taluma. Kui naaber leiab, et piirdead tekitab talle kahju, siis peab ka naaber ise põhjendama ja ka tõendama, milles see kahju seisneb. Pelgalt naabri paljasõnaline väide, et talle tekib kahju ei ole piisav. Teie siis peate hindama, kas naabri väited on asjakohased. Kui leiate, et naabri väited ei ole asjakohased, siis mina ei näe takistust, mis keelaks piirdeaeda ehitada. Kui naaber ikkagi jääb oma seisukoha juurde, et talle on tekitatud kahju, siis on tal õigus pöörduda teie vastu kohtusse, kus ta peab siis muuhulgas esitama oma väidetava kahju tekkimise tõendamiseks ka tõendid. Kõige parem on loomulikult naabriga kokkuleppele jõuda ja küsida, mis teda piirdeaia juures häirib. Võib-olla on võimalik leida kompromiss (nt paneelaia asemel võrkaed).