Ehitusõigus


Küsimus: Kas oleks seaduslikult võimalik takistada ridaelamu ühe boksi omanikel oma kinnistu piires aia ehitamist?07.06.2021

Meile kolis eelmise aasta lõpul vanasse ridaelamusse uus naaber, kes soovib enda kinnistule aeda ehitada. Majarahvas kahjuks aga ei soovi seda siia, kuna meist kellelgi pole aeda ning lapsed soovivad vabalt ringi joosta. Aed piiraks meie liikumist ning vähendaks meie korterite ja ridaelamu väärtust. Majal puudub küll detailplaneering ja nad soovivad ehitada enda kinnistu piiridesse selle aia ja väidavad, et linnavalitsuseltki luba olemas, kuid kas oleks seaduslikult võimalik takistada neil selle ehitamist (kui kogume majarahvalt allkirjad)? Meie ridaelamu on jaotatud eraldi kinnistuteks. Naabrid plaanivad jätta küll kinnistu lõppu läbikäimiseks umbes 2 meetrit ruumi, kuid meie silmis on see aed inetu. Aia ehitamisest rääkisid nad alguses vaid oma kõrvalboksidega, kuid kogu majarahvale pole keegi sellest rääkinud ja meie sellega nõus pole (oleme boks nr 4, nemad boks 2es).

Vastus: Raul Keba, vandeadvokaat, RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ, www.ristal.ee

Naabrina ei saa takistada ehitise, sh piirdeaia ehitamist, kui see ei riku Teie seadusest tulenevaid õigusi - ei tekita müra, vibratsiooni vms, ei varja valgust ning sobib antud asukohta. Kõigi nende asjaolude osas on Teil võimalik KOVile enda arvamus esitada, kuid piirdeaia kooskõlastamise nõuet seaduses ei sisaldu. Erandiks on AÕS § 151 - kui kaks kinnisasja on teineteisest eraldatud müüri, heki, kraavi, peenra või muu sellise asjaga, on see naabrite ühiskasutuses, sõltumata asja kuuluvusest. Kui aga piirdeaed püstitatakse enda kinnistule nt paarkümmend cm tagasiastega, siis ei ole tegemist piirirajatisega. Tuleks üle vaadata ka alal kehtiva üldplaneeringu sätted - kui ÜP näeb ette vabaplaneeringulise ala või muul moel keelab piirdeaia rajamist, siis saab sellele ka naaber toetuda ning piirdeaia rajamist vaidlustada.