Ehitusõigus


Küsimus: Kes vastutab kui naabri kliimaseadme voolikud läbi meie korteri pandi ilma meie käest luba küsimata?16.09.2021

Tere!
Elame uues korterelamus. Alumine naaber paigaldas kliimaseadme. Minu teada on ehitusteatis ja projekt tehtud koos ühistu juhatuse liikme nõusolekuga. Aga kui seade paigaldati, siis tuli välja, et voolikud, mis katusele lähevad, paigaldati läbima meie korteri rõdu panipaika kuid meid sellest ei informeeritud. Kahjuks ei viibinud me ise kodus sel hetkel kui töömehed käisid, kuid külas viibiv vend lasi töömehed sisse, arvates, et oleme lihtsalt unustanud talle midagi rääkida. Seega on paigaldus tehtud.
Meie eesmärk ei ole kindlasti naabrit kliimaseadme kasutamise võimalusest ilma jätta, kuid tahaks selgeks teha, mis see õiguslikult tähendab. Kas tõesti tohib nii teha ilma selge korteriomaniku nõusolekuta? Kas see, et ühistu juhatuse liige ei olnud projektiga tuttav enne nõusoleku andmist (küsisime üle) või et minu vend lasi töömehed sisse tähendab, et nüüd vastutamegi naabri seadme tervise eest selles osas mis asub meie korteri pinnal?

Vastus: Kelli Ristal, vandeadvokaat, RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ, www.ristal.ee

Tere!
Kui te ei ole kindel, et kliimaseade paigaldamine on toiminud ehitusteatise ja ehitusprojekti alusel, siis esmalt tuleks alustada selle kontrollimisest. Kui kliimaseade on paigaldatud ilma ehitusteatiseta, on tegemist ebaseadusliku ehitamisega, mis allub kohaliku omavalitsuse poolt teostatavale järelevalvele. Korteriühistu juhatuse liikmed peavad tegema kõik selleks, et ehitustegevus oleks kooskõlas seadustega. Reeglina kohalikud omavalitsused küsivad ehitusteatise menetlemisel ühistu arvamust, seega on raske uskuda, et ühistu juhatus ei olnud projektiga tuttav.
Reeglina on rõdu alati kaasomandiosa (kui ei ole notariaalselt kokkulepitud teisiti) ning seda isegi siis kui keegi teine seda rõdu peale teie kasutada ei saa. Kaasomandi puhul vastutavad kõik korteriomandite omanikud ühiselt selle korrashoiu eest (v.a delikti puhul ehk tahtliku kahjustamise eest) ning sellisel juhul rõdu kaudu kliimaseadme paigaldamiseks katusele piisab korteriomanike häälteenamusest. Kirjutate, et rõdu kuulub teie korteriomandi pinna koosseisu, kui see on nii, siis on teil kohustus hoiduda selle rikkumisest ja kohustus hoida rõdu korras ning kindlasti oleks vajalik eelnevalt olnud ka teie kooskõlastus.