Ehitusõigus


Küsimus: Kuidas ehitada eramu kohale, kus on naabriga kokku ehitatud kuur, (poolt kuuri lammutada ei saa)?04.11.2021

Tere,
Kinnistu detailplaneering näeb ette ehitise(eramu) rajamist kinnistupiirile, kus hetkel asub lammutamisele minev kuur mis on kokku ehitatud naaber kinnistul asuva kuuriga. Kuurid on ehitustehniliselt omavahel seotud ehk kui lammutan oma kinnistul oleva kuuri kukub kokku ka naabri kuur.
Millised on minu õigused/kohustused olukorra lahendamisel?

Vastus: Kelli Ristal, vandeadvokaat, RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroo OÜ, www.ristal.ee

Tere!
Kui selline detailplaneering tõesti on kehtestatud, siis peaks see ette nägema ka selle, mis saab naaberkinnistul asuvast kuurist (näiteks nägema ette selle lammutamise).
Igal juhul peab tekkinud olukorra sellisel juhul lahendama edasine ehitusloa menetlus, sest detailplaneering on üksnes lähiaastate ehitustegevuse aluseks, mille alusel alles ehitusõigus määratakse. Alles ehitusluba annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile. Ehitusluba antakse, kui esitatud ehitusprojekt vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige detailplaneeringule või projekteerimistingimustele ning ehitisele ja ehitamisele esitatud nõuetele.
Seega peab ehitusprojekt ette nägema lahenduse kuidas teie olemasolev kuur lammutada tuleb ja selle asemele uus ehitis ehitatakse. Ilmselgelt tuleb menetlusse kaasata ka naaberkinnistu omanik, sest see puudutab ka tema õigusi. Eeltoodust tulenevalt teie õigused ja kohustused olukorra lahendamisel määratakse alles ehitusloa menetluse käigus kohaliku omavalitsuse poolt, kes peab ehitusloa väljastamisel kaaluma nii teie kui naaberkinnistu omaniku õigusi.