Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas korteriühistu tohib nõuda üürnikelt mitmekordselt suuremat parkimistasu kui korteriomanikelt?21.04.2017

Tere,

Elan üürikorteris, omades üürilepingut korteri omanikuga. Kortermajas on üle 100 korteri ning toimiv KÜ. KÜ on aastaid tagasi (2006.a) üldkoosolekul vastu võtnud otsuse, millega kehtestati eraldi parkimistasud korteriomanikele ja üürnikele ning otsustati anda edaspidiseks parkimise korraldamine KÜ õuealal juhatuse pädevusse, kes saaks vastavaid muudatusi parkimise osas teha nö jooksvalt terve aasta vältel (antud sõnatus üldkoosoleku otsuses). Otsus võeti vastu häältega 62 poolt, 2 vastu ja 0 erapooletu.

Lisaks on kehtestatud sama üldkoosoleku otsusega, et parkimiskorra eeskirjade rikkumiste kontroll ja trahvide määramine lepingu korras anda firmale AS Europarkla. Sissenõutud summad lähevad AS Europarklale.

Kuna parkimisõigust maja sisehoovis tõendab parkimiskaart, siis ei ole mul võimalik autot maja hoovis parkida, kuna ma ei ole nõustunud suurema parkimistasuga. Juhul, kui pargin auto siiski maja sisehoovi, ent ilma parkimiskaardita, võib tekkida olukord, kus Europarkla kontrolör koostab mulle trahvi, kuna mul puudub parkimiskaart.

Kuivõrd seaduslik on selline käitumine, kus KÜ nõuab üürnikelt mitmekordselt suuremat parkimistasu? Kas KÜ on õigus nõuda üürnikelt üürilepingut? Mil viisil oleks võimalik KÜ suunata õiguspäraselt otsuseid vastu võtma?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kuna korteriühistul ei lasu kohustust üürnike huvide eest seista, siis ei puudub üürnikel endal võimalus end kirjeldatud olukorras kaitsta. Küll aga saab üürnike huvide eest seista korteriomanik, kes saab omandiõigusest tulenevalt vaidlustada korteriühistu üldkoosoleku otsuse kohtus, nõuda korteriühistult parklasse (kaasomandile) juurdepääsu või nõuda parkimisjärelvalvet teostavalt ettevõtjalt trahvinõude tühistamise nõudmist.

Vastuse esimese lauses toodud selgitusega sarnasel põhjusel puudub korteriühistul õigus nõuda üürnikult üürilepingu esitamist.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ