Korteriomandiõigus


Küsimus: Kuidas saada korda majja, kui osa korteriomanikke kasutab valesid keldribokse ja ei koli õigetesse ümber?26.09.2017

Tere! 18 aastat tagasi ehitatud kortermajas on omanikud ostnud korterid koos keldriboksidega ja reaalosana on kantud kinnistusraamatu registrisse korter, koos iga korteri juurde kuuluva keldriga. Kuid kuna keldri ustele olid arendaja poolt numbrid panemata, siis inimesed võtsid endale keldreid põhimõttel, kes ees see mees. Kuigi keldri eest tuli maksta korteriga võrdset ruutmeetrihinda ja keldrid on erisuurustes. Nüüd on osad omanikud kolinud õigetesse keldristesse, kui osad keelduvad viidates uuele KÜ seadusele. Näiteks üks omanik, kes ostis oma korteri 9 aastat tagasi edasimüügi käigus, väidab, et kuna eelmine omanik kasutas seda valet keldrit 9 aastat, siis on see tava ja siduv teistele omanikele, mis olevat ka kirjas KÜ seaduses. Kuidas toimida, nii algusest peale vale keldrit kui hilisemat vale keldri kasutajaga, kes keeldub õigele omanikule keldrit tagastamast ja enda keldrisse sissekolimast? Ja kas tõesti omandist võib ilma jääda seoses tavaga?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kui korteriomand valdus võetakse ära omavoliliselt salaja või vägivallaga, on valdajal õigus omavoli tarvitaja kinnisasjalt eemaldada ja kinnisasi oma võimu alla tagasi võtta (vt asjaõigusseaduse paragrahv 41 lg 3). Samuti on Teil õigus pöörduda abi saamiseks vastava nõudega kohtu poole.

Küsimusele, kas tava on tugevam kui seadus, annab vastuse tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahv 2 lõige 2, mis ütleb, et tava tekib käitumisviisi pikemaajalisest rakendamisest, kui käibes osalevad isikud peavad seda õiguslikult siduvaks. Tava ei saa muuta seadust.

Paraku pean lisama, et korteriomanditega seotud kohtukaasuses on Riigikohus teinud lahendi, kus on tava seadusest kõrgemalseisvaks kuulutatud (vt 3-2-1-52-12, p12). Ilmselt loodab sellise praktika süvenemisele ka Teie korteriomandi hõivaja, kuid on vähe tõenäoline, et Eesti sõltumatu kohtusüsteem läheks nii kaugele, et hakkab tavast lähtudes ka kinnistusraamatu kandeid muutma.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ