Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas haldusfirmal on õigus endise omaniku võlad minule üle kanda, kui olen saanud varem kinnituse et võlgu ei ole?29.09.2017

Tere!
Ostsime korteri juulis, eelmise omaniku (kes tegelikult oli omanik 1 kuu) käest saime juuni eest haldusfirma poolt väljastatud arve, kus korteri võlg oli märgistatud 0,00 eurot. Selle arve alusel kinnitasime andmed notariaalses lepingus, et võlad puuduvad. Kohe juulis teavitasime haldusfirma haldurit ja raamatupidajat, et oleme uued omanikud, edastasime kõik vajalikud andmed. Augustis ja septembris samuti tulid ametlikud arved, kus korteri võlg 0,00 eurot. Ja nüüd septembri lõpus edastab raamatupidaja meile info, et eelmisel omanikul jäi juuni kuu arve maksmata. Küsimusele, miks siis 3 kuud keegi võlast ei teavitanud ja ametlikud arved näitavad, et korteri võlg on 0,00 eurot, tema vastus oli - Saldode inventuuri tehakse paari kolme kuu tagant ning siis saadetakse vajadusel info uuele omanikule, et eelmine omanik on jätnud arve tasumata ning kantakse võlgnevus üle.
Kas on haldusfirmal õigus need võlad minule üle kanta, kui minule esitatud arved ei sisalda informatsiooni võlast? Kas on see raamatupidaja kohustus iga kuu arves näidata korteri võlad? Kui haldusfirma teadlik, et korteril on uus omanik, kas on neil kohustus kohe teavitada korteri võlast ja mitte oodata mitu kuud, mille jooksul võlg veelgi kasvab?
Lugupidamisega,

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, ükski seadus võlasaldo kajastamist arvel ei nõua
Antud juhtumi puhul saaks haldusfirma vastutusest rääkida juhul, kui ta väljastanuks kinnituse võlgnevuse puudumise kohta. Kuna seda ei tehtud, siis eksitas Teid korteri müüja, kes pidi olema teadlik nii korteril lasuvast võlast, kui ka sellest, et arvel olev saldo kajasta tegelikku olukorda.

Vastavalt korteriomandiseaduse paragrahv 13 lõikele 4 vastutab korteriomandi võõrandamisel selle omandaja võõrandaja sissenõutavaks muutunud kaasomandi eseme korrashoiu ja valitsemise kulutuste eest käendajana. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega.

Lugupidamisega,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ