Korteriomandiõigus


Küsimus: Kes korvab renoveerimise käigus tekitatud kahjud?29.09.2017

Tere.
Esitasin mõni aeg tagasi küsimuse seoses kortermajas algavate renoveerimistöödega. Küsimuse kohta, kas rõdu on kaasomand, sain vastuse, et on ning minu poolt tehtud kulutused rõdu remondile (säilitamaks rõdu lagunemast) peaksid olema põhjendatud ja kooskõlastatud korteriühistuga. Kui mina neid töid teostasin, siis polnud korteriühistut veel olemaski (ühistu moodustati aastal 2016). Kellega ma oleksin pidanud kooskõlastama ja kellele põhjendusi andma?
Lisaks ei saanud ma vastust küsimusele, kas renoveerimistööde käigus töid teostavate firmade poolt korteris rikutud kohad kuuluvad taastamisele ja millises ulatuses (kahju tekitatakse ju korteriomanikule). Siiski jääb mulle arusaamatuks, kuidas saab rõdu põrand kuuluda kaasomandisse, kui see on arvestatud korteri üldpinna hulka ja ma maksan üldpinna pealt kütet s.t. ka rõdu põranda eest?
Tänan

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kuni korteriühistu asutamiseni tuleb korterelamu majandamisel lähtuda korteriomandiseadusest (KOS). Rõdu põranda remondiks tehtud kulutuste puhul tulnuks lähtuda KOS § 15 lg-st 2, mille kohaselt on korteriomanikul õigus teha kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste korteriomanike nõusolekuta ning ta võib teistelt korteriomanikelt nõuda, et nad hüvitavad vajalikud kulutused kaasomandi kulude kandmise suhte alusel.

Kaasomandi renoveerimistööde käigus töid teostavate firmade poolt korteris rikutud kohad kuuluvad taastamisele, eeldusel, et kahju ei ole põhjustatud korteriomaniku enda tegevusest. Näiteks, kui korteri remondi käigus on küttepüstik, kanalisatsioonitoru vms hoone osa, "kinni ehitatud", siis ei pea selle avamisega seotud kulusid hüvitama. Olukorda reguleerib KOS § 11 lg 1 p 3.

Rõdu põrand kuulub kaasomandisse tulenevalt KOS § 1 lg 2 ja KOS § 2 lg 2. Viimane ütleb selgelt, et korteriomandi eseme reaalosa EI OLE ehitis ja selle osad (---) ka siis, kui need asuvad korteriomandi eseme reaalosa piires. Ükskõik kust poolt ka vaadata, siis on rõdu põrand ehitise lahutamatu osa ehk KOS § 1 lg 2 järgi kaasomand.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ