Korteriomandiõigus


Küsimus: Milliseid kooskõlastusi on vaja ahiküttega kortermajas soojamüüriga pliidi ahjuga asendamiseks?14.04.2018

Tere
Kas ja milliseid kooskõlastusi või nõusolekuid on vaja saada korteriühistult või kaasomanikelt ahiküttega kortermajas soojamüüriga pliidi asendamisel ahjuga?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kindlasti tuleb peavad töödele nõusoleku andma kohaliku omavalitsus ja päästeamet, kes nõuavad selleks projekti. Viimati nimetatud projekti põhjal saab hinnata ka seda, millises ulatuses tuleb tööd kooskõlastada teiste korteriomanikega.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 38, mis olukorda reguleerib, ütleb järgmist:
- Ehitusliku või muu kaasomandi eseme korrashoiuks vajalikust muudatusest suurema ümberkorralduse tegemist ei saa otsustada tavapärase valitsemise raames, vaid selleks on vaja korteriomanike kokkulepet.
- muudatuseks ei ole vaja selle korteriomaniku nõusolekut, kelle õigusi ümberkorraldused ei puuduta üle määra, mida korteriomanik peab KrtS § 31 lõike 1 punkti 2 kohaselt taluma.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ