Korteriomandiõigus


Küsimus: Kuidas lahendada probleem korteriühistu territooriumil, kus üks korteriomanik pargib oma sõidukeid teiste kohtadele?04.05.2021

Tere!
Elame väikelinnas, 24 korteriga majas. Parkimiskohti on 26. Ühistu maa-alal on võimalik igale korteriomandile eraldada üks parkimiskoht ja võimalike külaliste jaoks eraldada ühised kaks kohta. Viimastel kuudel tekkis olukord, kus kolmel korteriomanikul oli pidevalt parkimisalal 2-4 autot, mis takistasid teiste omanike parkimist, manööverdamist ja osad inimesed jäid seetõttu parkimiskohast ilma. Korteriomandi seadusest lähtuvalt otsustas ühistu juhatus algatada arutelu olukorra normaliseerimiseks. Praeguses olukorras ei olnud võimalik üldkoosolekut kokku kutsuda. Seega saadeti kõikidele korteriomanikele küsitlusleht, kus olid kirjas juhatuse ettepanekud parkimise reguleerimiseks. Korteriomanikel oli võimalik vastata NÕUSTUN/EI NÕUSTU, põhjendada oma valikut ja teha lisaettepanekuid.
Küsitlusele vastas 18 korteriomanikku 24-st. Kõik vastajad nõustusid muutmise ettepanekutega ja leidsid, et korteriomanikel peavad olema võrdsed tingimused. Meie ühistu põhikirja järgi on otsustamiseks vajalik 2/3 ühistu liikmete nõusolek. Vastavalt enamuse kokkuleppele kinnitati igale korteriomanikule 1 parkimiskoht; parkimiskohad + 2 külaliste kohta märgistatakse; ühistu piirile paigaldatakse märk ERAMAA, mis lubab siseneda omaniku loal; korteriomanik kellel puudub sõiduk, võib anda kirjaliku loa, naabrile parkimiseks.
Probleem on kahe korteriomanikuga, nemad ei vastanud ka ettepanekutele ega ei andnud tagasisidet. Pargivad teiste korterite parkimiskohtadele (kuigi kohad on märgistatud), keelduvad lisaautode eemaldamisest parkimisalalt.
Mida teha? Millised oleks võimalused olukorra lahendamiseks?
Tänan!

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, parkimise reguleerimise näol, millega määrates igale korterile kindel parkimiskoht, ei ole tegu korteriomandi tavapärase majandusküsimusega, mida saab otsustada korteriomanike häälteenamuse alusel. Seega on lahenduseks kas kokkuleppe sõlmimine või parkimiskohtade kindlaks määramata jätmine.
Korteriomanike vastu, kes takistavad teistel korteriomanikel parkla kasutamist, kaitsevad korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 12 lg 2, § 31 lg 1 p 1 ja § 30 lg 2. Seejuures on oluline lisada, et korteriomanike vahelist suhet puudutavas kohtupraktikas sõltub kohtuotsus suures osas sellest, millise hinnangu annab esitatud asjaoludele kohus. (vt näit RK lahendid 2-17-16823,2-17-11887). Seetõttu ei ole mul võimalik anda hinnangut küsimusele, milline on olukorra lahendus.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ