Korteriomandiõigus


Küsimus: Kuidas olemasolevalt valitsejalt kõik KÜ dokumendid ja vara üleandmist küsida, kas juhatuse registreerimisest registris piisab?10.05.2021

Uusarenduse majas on arendaja poolt valitud KÜ-le valitseja, kellega aasta jooksul suhted liiga soojad ei ole olnud ja oleme kõigi korteriomanikega vastu võtnud otsuse juhatuse määrata, et aru saada KÜ rahalisest seisust ja kulutustest.
Tulenevalt seadusest peaks selline otsus 100% nõusolekuga ja kõigi kaasomanike allkirjadega piisav olema, KÜ on alla 10 korteri ja otsus peaks olema kooskõlas KrtS §21 (7) ja § 24 (3)(4)?
Kuidas olemasolevalt valitsejalt kõik KÜ dokumendid ja vara üleandmist küsida, kas juhatuse registreerimisest registris piisab ja valitseja volitused on sellega lõppenud või saab KÜ eksisteerida Juhatus ja Valitseja samal ajal?
Haldusfirmaga sõlmitud leping peaks sõltumata Valitsejast või Juhatusest edasi kehtima ja haldusfirma kohustused ei tohiks volituste muutusest tulenevalt muutuda?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriühistu juhatus vahetub alates korteriomanike otsuse vastuvõtmisest. Kui korteriühistut juhib valitseja, siis lõpevad tema volitused sarnaselt juhatusega, so alates uue juhatuse valimisest. Dokumentide üleadmiseks piisab korteriomanike otsuse edastamisest ning nende üleandmise ajas ja viisis kokku leppimisest. Sellekohast vorminõuet ei ole.
Kui valitseja poolt sõlmitud teenuslepingus nii määratud ei ole, siis juhatuse või valitseja vahetumine teenuslepingute kehtivust ei mõjuta.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ