Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas korteriomanikul on 1 hääl või 1/2 häält kui korteril on kaks omanikku?09.06.2021

1. Korteriomanike üldkoosoleku otsuse vastu võtmine - „Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud korteriomanikest/ühistu liikmetest, kellele kuulub üle poole kaasomandi osadest.( KrtS § 9 lg 3)
Küsimus: kas on mõeldud kogu (100%) kaasomandi osadest üle 50% või siiski üldkoosolekul osalevate korteriomanike kaasomandi osadest üle 50%.
2. Igal korteriomanikul/ühistu liikmel on üks hääl.
Küsimus: Kas igal korteriomanikul/ühistu liikmel ikka saab olla üks hääl, kui üks korteriomand kuulub mitmele omanikule (kaasomanikud), kuigi kõik omanikud on ju ühistu liikmed. KrtS § 15 lg 1 ütleb: Kui korteriomand kuulub mitmele isikule ühiselt, võivad need isikud teostada korteriomandiga seotud õigusi üksnes ühiselt. Või siis kas iga korteriomanikul/ühistu liige saab esindada-hääletada oma osa suurusega, seega siis kas hääletamisel saab olla 1/2 häält või 1/3 häält ?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, KrtS § 9 lg 3 regulatsioonis peetakse silmas kõiki korteriomanikke, mitte üksnes neid, kes koosolekul osalevad.
Kui korteriomand on kaasomandis, siis saavad kaasomanikud anda korteriomanike üldkoosolekul oma hääle juhul, kui kõik kaasomanikud osalevad üldkoosolekul või siis on nad kõik volitanud ühist isikud end üldkoosolekul esindama. Korteriomandi häält kaasomanike vahel jagada ei saa.
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ