Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas õhksoojuspumba seadustamine on KÜ juhatuse või üldkoosoleku pädevuses, või vajab kõigi korteriomanike nõusolekut?09.06.2021

Korteriomanik soovib maakleri juhendamisel KÜ juhatuselt kooskõlastust aastaid tagasi ilma kokkuleppeta kortermaja korteri rõdule paigaldatud õhksoojuspumba seadustamiseks ning ehitusregistrisse kandmiseks. Kortermaja on kaugkütte süsteemis.
Kas selline toiming on kü juhatuse või üldkoosoleku pädevuses? Või tuleb korteriomanikul saada nõusolek eranditult kõigilt korteriomanikult?
Eelmised vastused antud teemal on käsitletud enne uue KrtS vastuvõtmist. Sooviks spetsaialisti seaduse tõlgendust. 

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, õhksoojuspumba paigaldamiseks tuleb sõlmida korteriomanike kokkulepe vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 38 lõikele 1. Seega on KrtS mõistes korteriühistus juhatuse ja korteriomanike üldkoosoleku poolt antud õhksoojuspumba paigalduse kooskõlastus õigustühine.
KrtS § 38 lg 2 kohaselt peavad õhksoojuspumba paigaldamisega nõustuma kõik korteriomanikud, keda selle paigaldamine mõjutab. Kui korterelamut köetakse tsentraalselt, siis tuleb eeldada, et nõusoleku peavad andma kõik korteriomanikud, kuna ühe korteri küttevõrgust eraldamine mõjutab kõigi korterite küttekulude suurust ja suuretõenäosusega ka soojusenergia ühtlast jaotumist korterite vahel. Lisaks korteriomanike kokkuleppe sõlmimisele peavad õhksoojuspumba poolt tekitatud mõjud jääma majandus- ja taristuministri 02.07.2015 määruses nr 85 "Eluruumile esitatavad nõuded" sätestatud piiridesse.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ