Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas korteriomanikel on õigus ühe omaniku kasutatavat kinnistu osa ära võtta ja korda teha ning ka edaspidi hoolitseda?21.06.2021

Tere, 6-korteriga korterelamu (eraldi sissekäikudega) ümber on ühine kinnistu, mida eelmised omanikud kokkuleppe alusel on jaganud endale ja eraldanud aedadega. Selline kasutuskord kehtib ka uutele omanikele. Probleem on ühe omanikuga, kes ei ela majas üle 10 aasta ja hoiab korterit ning müüa ei soovi. Temale kuuluv kinnistuosa on prahti täis ja kasvanud võssa, vanad pehkinud puud kukkuvad. Kinnistu on korrast ära ja inetu. Korteriomanike nõudmisele kinnistu korda teha ei reageeri, oleme pöördunud ka heakorra küsimuses linnavalitsuse poole. Olukord on veidi paremaks muutunud, kuid uuesti on prahti kogunenud ja suured puud maha kukkunud. Kas on võimalik korteriomanikel sellelt omanikult kinnistu osa ära võtta ja korda teha ning ka edaspidi selle eest hoolitseda?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, korteriomaniku tegevus, kes enda kasutuses olevat kaasomandi eset korras ei hoia, on vastuolus korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS)§ 31 lg 1 p-ga 1, mille kohaselt on korteriomanik kohustatud hoidma eriomandi eset korras, ning seda ja kaasomandi eset kasutades hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.
KrtS § 34 lg-st 2 tulenevalt valitsevad korteriomanikud kaasomandit korteriühistu kaudu, mille kõrgeimaks otsustusorganiks on korteriomanike üldkoosolek. Probleemi lahendamiseks saab korteriomanike üldkoosolekvalida kolme võimaluse vahel:
1. korteriomanikele nende valduses oleva kaasomandi osaga seoses korrashoiureeglite ja tähtaegade kehtestamine.
2. Kaasomandi korrastamine korteriühistu kaudu, nõudes sellega seotud kulud sisse korteriomanikelt.
3. Korteriomandi võõrandamisnõude esitamine korteriomanikele, kes korteriomanike üldkoosoleku otsustest kinni ei pea.
Soovitan sobivaima lahenduse leidmise ja juriidiliselt korrektse otsustusprotsessi läbiviimise nimel olukord enne otsus(t)e langetamist juristiga läbi arutada.

Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ