Korteriomandiõigus


Küsimus: Kas saab muuta põhikirja nii et iga korter vahetaks oma aknad oma kuludega?28.02.2022

Probleemi tõstatas elamus akende vahetus ja aknad on teatavasti kaasomandis. Kõrgete lagedega korteritel on väga suured akna pinnad ja vähe krohvitud fassaadi pinda. Kui toimus fassaadi värvimine sobis madalate lagedega korteriomanikele, et remondifondi kogutakse vastavalt kaasomandi osale, nüüd kui akende vahetust kaalutakse, mis on tunduvalt kallim projekt soovivad nad kulude jaotuse alused ümber muuta ja keelduvad suurte akende vahetamise lubamisest enne kui kulude jaotuse alused on muudetud. Kas saab põhikirjaga kokku leppida, et igaüks vahetab oma korteri aknad ise ja remondifondist seda ei finantseeritagi st siis et vastavalt korteri poolt tarbitud teenuse mahule? Sest akende vahetuse maksumuse saab igale korterile eraldi välja arvutada. Või siis hoopis mingi muu kolmas variant, et näiteks mingi teatud % (mis ei ole seotud korteri suurusega) akende vahetuse maksumusest tuleb kõigile korteritele remondifondist ja ülejäänu maksab korteriomanik ise? Kas selline KÜ põhikiri oleks seaduslik?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere,
korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) paragrahv 40 lõige 2 ütleb, et korteriühistu põhikirjaga ette näha KrtS paragrahv 40 lg 1 sätestatust erineva kohustuste jaotuse aluse majandamiskulude kandmisel, kui see on kõiki asjaolusid arvestades mõistlik ega kahjusta ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve. Eelkõige võib põhikirjaga ette näha, et tegelikust tarbimisest sõltuvad majandamiskulud tasub korteriomanik pärast kulude suuruse selgumist kas vastavalt oma kaasomandi osa suurusele või vastavalt tema poolt tarbitud teenuse mahule.

Eeltoodu põhjal annab KrtS suunise, mille kohaselt saab põhikirjaga seadusjärgsest regulatsioonist kõrvale kalduda juhul, kui tegemist on (A) tarbimiskuludega, mille suurus on (B) mõõdetav. Senine kohtupraktika, millega mina tutvunud olen, on seda põhimõtet ka järginud ning kõik sellega vastuolus olevad korteriühistu otsused on tunnistatud kehtetuteks. Kuna aga KrtS paragrahv 40 lõige 2 sisaldab sõna ÜLDJUHUL, siis ei saa lõpuni välistada ka seda, et kohus nõustub akende vahetuskulude jagamisega põhikirja alusel.

Lugupidamisega, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ